System napisany w języku Python z serwerem kalendarzy opartym na DavCAL/iCAL, inergacją z centralami PBX wspierającymi protokół AMI.

Projekt zakłada możliwość obsługiwania firm za pomocą zdalnego CallCenter.