Projekt powstał na potrzeby integracji centralek telefonicznych z aplikacjami webowymi, aktualnie pozwala na podłączanie wielu centralek opartych o Asteriska lub OpenSER do jednej szyny, która potrafi zapisywać dane oraz reagować na zdarzenia wysyłane przez centralkę.

Całość napisana w Pythonie, bez wykorzystania jakiegokolwiek frameworka (aby przyśpieszyć działanie).