Moje artykuły i opracowania

Opracowania związane z moimi zainteresowaniami oraz pracą

  1. Tribuo


    Serwer napisany w pythonie, którego calem jest przekazywanie zdarzeń pomiędzy różnymi systemami. Pozwala na przekazywanie zdarzeń z np. Asteriska do ical'a lub Postgresa do AMI